ثبت کلینیک

کلینیک های مختلف در سراسر کشور ک مایل دارند با mh derma همکاری کنند و در صفحه کلینیک های سایت نمایش داده و معرفی شوند،لطفا فرم زیر را پر نمایند.

Hidden

مراحل بعدی: یک افزونه ایمیل را همگام کنید

برای استفاده بیشتر از فرم خود، پیشنهاد می کنیم این فرم را با یک افزونه ایمیل همگام کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد گزینه های افزودنی ایمیل خود، از صفحه زیر (https://www.gravityforms.com/the-8-best-email-plugins-for-wordpress-in-2020/) دیدن کنید. مهم: قبل از انتشار فرم، این نکته را حذف کنید.
نام کلینیک(ضروری)
آدرس(ضروری)
فایل را اینجا رها کنید یا
حداکثر اندازه فایل: 256 MB.