ورکشاپ تخصصی

این ورکشاپ ها در طول سال، در سراسر کشور برگزار میشوند

جهت شرکت در ورکشاپ مناسب خود، لیست زیر را مشاهده نمایید یا با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
22 دی 1402

ورکشاپ یزد

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

29 دی 1402

ورکشاپ بوشهر

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

27 بهمن 1402

ورکشاپ بندرعباس

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

5 اردیبهشت 1403

ورکشاپ ساری

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

28 اردیبهشت 1403

ورکشاپ تهران

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

4 خرداد 1403

ورکشاپ کرمان

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

4خرداد 1403

ورکشاپ بندرعباس

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

11 خرداد 1403

ورکشاپ اصفهان

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

4 خرداد 1403

ورکشاپ کرمان

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه